You are here

Ứng dụng Phần mềm điều tra thực địa bằng di động thu thập thông tin trong điều tra thống kê

Mới đây các cơ quan nhà nước đặc biệt là các đơn vị thống kê đã Ứng dụng thiết bị di động trong quá trình thu thập thông tin tại hộ dân cư  phục vụ điều tra báo cáo thống kê dữ liệu định kỳ

Mới đây các cơ quan nhà nước đặc biệt là các đơn vị thống kê đã Ứng dụng phần mềm điều tra thực địa bằng thiết bị di động trong quá trình thu thập thông tin tại hộ dân cư  phục vụ điều tra báo cáo thống kê dữ liệu định kỳ.

Ví dụ như trong điều tra biến động dân số, Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã ứng dụng công nghệ để thực hiện. Một điểm mới trong ngành.

Trong các năm trước đây, cuộc điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (BĐDS) sử dụng phiếu hỏi bằng giấy, điều tra viên trực tiếp đến các hộ dân cư để hỏi và dùng bút ghi thông tin của câu trả lời vào phiếu điều tra giấy.

Năm 2018, với mục đích tiếp tục hiện đại hóa công tác thống kê, TCTK quyết định ưu tiên sử dụng phiếu hỏi điện tử trong điều tra BĐDS thời điểm ngày 01/4/2018. Quyết định này được TCTK đưa ra dựa trên những hiệu quả và lợi ích của việc sử dụng thí điểm thiết bị di động trong thu thập thông tin ở một số cuộc điều tra như điều tra giá tiêu dùng, điều tra lao động việc làm… đã thực hiện gần đây mang lại.

Phiếu hỏi điện tử được viết dưới dạng phầm mềm và được cài đặt trong thiết bị di động (điện thoại di động cảm ứng hoặc máy tính bảng) của điều tra viên. Điều tra viên sẽ trực tiếp đến các hộ dân cư để hỏi và nhập tin đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử.

 

Công chức Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc thực hành phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động

 

Ưu điểm của việc sử dụng phiếu hỏi điện tử là cho phép người dùng sử dụng đồng thời nhiều thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh để thu thập, cập nhật thông tin vào phiếu điều tra tại thực địa; giúp cho hoạt động thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê nhanh hơn, hiệu quả hơn và giảm bớt chi phí. Trên phiếu điều tra điện tử, một số câu kiểm tra và bước chuyển câu hỏi được thiết lập phù hợp với phương án trả lời của từng đối tượng điều tra.

Điều tra viên lưu ý những cảnh báo và thực hiện theo thông tin hướng dẫn trên phiếu điện tử đối với từng tình huống cụ thể sẽ hạn chế được những sai sót hoặc tình trạng thừa/thiếu thông tin. Giải pháp phần mềm giúp giảm bớt thời gian và công sức cho cán bộ thực địa, giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình phỏng vấn, ghi chép thông tin cần thu thập và cả trong giai đoạn tổng hợp dữ liệu thống kê.

Dữ liệu sau khi thu thập được đồng bộ và lưu trữ tập trung để dễ dàng quản lý, chỉnh sửa trực quan trên nền web cũng như kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau để khai thác và sử dụng kết quả điều tra./.

3SSOFT cung cấp tổng thể giải pháp Phần mềm khảo sát thực địa bằng di động (SFORMS) phục vụ khảo sát, đánh giá, tổng kết, điều tra, tổng hợp dữ liệu cho việc thống kê báo cáo của các Ngành Thống kê, Phi chính phủ, Đường bộ, Nông nghiệp. 

Liên hệ để được tư vấn: )983 98 65 98

Nguồn: Cục thống kê Vĩnh Phúc