You are here

VOD, OTT Truyền hình trực tuyến

Phần mềm xét duyệt, sản xuất, lưu trữ tin bài

S-Editer là Phần mềm đăng ký, quản lý, xét duyệt, lưu tin bài dành cho các Đài truyền hình địa...

Ứng dụng OTT là gì? Giải pháp OTT cho truyền hình

OTT là tập hợp con của thể loại VOD tổng thể và nó được truyền tới người xem qua internet mà không...

Giải pháp truyền hình OTT

OTT sẽ là xu hướng ứng dụng truyền hình tại các Đài truyền hình, các hệ thống videos trực tuyến....

Truyền hình Lai ghép HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

Truyền hình quảng bá ra đời từ rất lâu với xuất phát điểm là các hệ thống truyền hình tương tự:...

Giải pháp phát thanh trực tuyến cho các Đài truyền hình

Phát thanh trực tuyến là một xu hướng tất yếu trong thời đại CNTT bùng nổ, Phát thanh trực tuyến có...

Giải pháp Live Streaming, phân phối video VOD (truyền hình trực tuyến, Phát thanh trực

Live streaming là kĩ thuật xem/phát video trực tiếp trên internet. Kĩ thuật này được sử dụng phổ...

Giải pháp truyền hình trực tuyến

Truyền trực tiếp sóng của kênh truyền hình đang phát hoặc các sự kiện đang diễn ra. Để thực hiện...