You are here

Giải pháp điện toán đám mây cho việc thu thập dữ liệu thực địa trên điện thoại di động

3SSOFT đã cho ra mắt SFORMS Phần mềm khảo sát thực địa bằng di động – ứng dụng giúp thu thập dữ liệu thực địa.

3SSOFT đã cho ra mắt SFORMS Phần mềm khảo sát thực địa bằng di độngứng dụng giúp thu thập dữ liệu thực địa. Sforms là sự kết hợp của ứng dụng trên nền tảng di động, nền tảng web và một số công cụ khác cho phép bất kỳ người dùng nào cũng có khả năng tạo ra các biểu mẫu riêng để phục vụ cho việc thu thập dữ liệu trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android và có thể hiển thị được dữ liệu trên trang web. Dữ liệu thu thập được có thể import trực tiếp vào Excel và phần mềm nội bộ chuyên nghành của khách hàng.

SFORMS là một giải pháp cho việc thu thập dữ liệu tại thực địa cho các  lĩnh vực:

Lĩnh vực ứng dụng:

STT

Lĩnh vực

Mô tả

1

Đường bộ

Thu thập, kiểm tra khảo sát và bảo trì đường bộ

2

Cây xanh

Thu thập, kiểm tra, khảo sát và chăm sóc cây xanh đô thị

3

Chiếu sáng

Thu thập, kiểm tra khảo sát hệ thống chiếu sáng đô thị

4

Thủy lợi

Thu thập, kiểm tra và khảo sát thiết bị, công trình thủy lợi

5

Nông nghiệp

Thu thập và khảo sát dịch bệnh vật nuôi, cây trồng

6

Phân phối

Viếng thăm và thu thập thông tin bán hàng

7

Bảo hiểm

Thu thập thông tin vụ việc tại thực địa

8

Lụt bão

Thu thập, kiểm đếm thông tin thiệt hại tại thực địa

9

Điện lực

Thu thập, kiểm tra và bảo trì tài sản lưới điện

10

Y tế

Điều tra, giám sát dịch bệnh

11

Môi trường

Điều tra nguồn thải và thu thập thông tin quan trắc môi trường

12

Khí tượng thủy văn

Thu thập số liệu quan trắc ở các trạm quan trắc

13

Thống kê

Điều tra khảo sát thị trường, điều tra xã hội học,...

14

Bất động sản

Điều tra, thu thập thông tin bất động sản

15

Bảo trợ xã hội

Thu thập, khảo sát, điều tra, đánh giá ác chương trình bảo trợ xã hội

16

Thống kê

Thu thập, khảo sát, điều tra, đánh giá trong lĩnh vực thống kê mọi ngành mọi lĩnh vực

17

Phi chính phủ

Thu thập, đánh giá dự án triển khai

Quy trình sử dụng

1 Thiết kế phiếu điều tra, kiểm tra, đánh giá

2 Thu thập, kiểm tra, điều tra, đánh giá tại thực địa bằng thiết bị di động

3 Kết xuất dữ liệu điều tra, kiểm tra

4 Báo cáo thống kê theo yêu cầu đặc thù theo từng lĩnh vực