You are here

Thiết kế website Drupal: Tìm hiểu hệ quản trị nội dung Drupal 8

Hệ quản trị nội dung drupal 8 là 1 công cụ quản trị website mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo các block, các dạng contents khác nhau như post, page, product, views, taxonomy, menu... một cách linh hoạt, dễ dàng tùy theo ý muốn người dùng.

Để quản trị hệ thống website Drupal 8, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào khu vực administrator.

Bạn có thể truy cập bằng cách thêm user/login vào cuối Drupal URL. Ví dụ, trong trường hợp cụ thể dưới đây, bạn có thể đăng nhập Admin Dashboard của Drupal 8 như đường dẫn sau:

http://drupal8.vn/user/login

 

Khi đã đăng nhập Admin Dashboard thì tại đây bạn sẽ có toàn bộ quyền và khả năng để thiết lập và tùy chỉnh website của bạn.

 

Giờ ta sẽ tìm hiểu qua menu của Hệ quản trị nội dung Drupal 8 sử dụng để làm gì nhé!

1. Content

Mục này cho phép bạn thêm và quản trị nội dung dưới dạng bài viết, trang cơ bản...

Nếu các bạn từng xây dựng một trang admin với framework (laravel, cakephp,....) hoặc sử dụng 1 cms nào đó trước đây (wordpress, joomla ..) thì với drupal 8 bạn sẽ thấy đây là một công cụ quản trị rất dễ dàng cho việc tạo các dạng content khác nhau như post, page, product .., trong drupal thươngvgọi đó là content types.

2. Structure

Cho phép bạn tạo, quản lý cấu hình, thiết lập các khối như block layout, kiểu bình luận, contact form, kiểu nội dung, các mode để hiển thị, menus, taxonomies và views.

3. Appearance

Nơi bạn có thể thiết lập cài đặt cho theme: tạo, xóa, thay đổi các themes theo nhu cầu sử dụng. Drupal 8 có rất nhiều  engine dựa trên nền tảng PHP. Rất dễ dàng để tạo một website Drupal linh hoạt, nhanh chóng và đẹp mắt với nhiều chức năng được viết bởi cú pháp ít phức tạp hơn PHP template nhưng lại bảo mật hơn rất nhiều.

4. Extend

Extend ở đây được hiểu là các module được sử dụng xây dựng lên các chức năng của website, bạn có thể tải và cài đặt các modules khác nhau để thiết lập các tính năng cho website của bạn. Có rất nhiều module đã được tích hợp sẵn trong core drupal, nhưng để tăng thêm tính mềm dẻo trong quá trình quản lý nội dung cũng như thêm các tính năng mới bạn có thể tự cài đặt thêm.

5. Configuration

Mục này cho phép bạn cấu hình websites. Tại đây bạn có thể thiết lập trang chủ, tên website, logo, email, thực hiện các thao tác tối ưu hóa website...

6. People

Nơi quản lý, thêm, bớt, sửa, xoá tài khoản người dùng, cấp quyền hoặc gán quyền các chức năng.

7. Reports

Xem báo cáo và nhật ký, kiểm tra các phiên bản cập nhật, lỗi phát sinh...

8. Help

Cung cấp một kho tài liệu trợ giúp, hướng dẫn các lập trình viên thực hiện các thao tác để thiết lập website, rất hữu ích cho các bạn mới tìm hiểu về Drupal.