You are here

Thông báo thay đổi số điện thoại công ty

Thông báo thay đổi số điện thoại công ty

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác

Công ty Cổ phần 3SSOFT xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng và Đối tác thông báo về việc thay đổi số điện thoại của công ty, cụ thể như sau:

Số điện thoại cố định cũ:

  • Trụ sở Hà Nội: SĐT: 024 665 28251 | Fax: 024 665 28251

Kể từ ngày 02/11/2021 số điện thoại cố định đổi thành:

  • Trụ sở Hà Nội: SĐT: 024 399 10100 | Fax: 024 399 10100

Mọi thông tin khác của công ty (địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản, ngân hàng giao dịch) không thay đổi.

Kính đề nghị Quý khách hàng và đối tác cập nhật, bổ sung kịp thời các thông tin đã được thay đổi của công ty chúng tôi để có thể liên hệ và được hỗ trợ kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn.

Giám đốc công ty