You are here

Tổ chức Good Neighbors Việt Nam

Websitehttp://goodneighbors.vn/

Good Neighbors nỗ lực vì một thế giới không nghèo đói, nơi mọi người được chung sống trong hòa bình.

Good Neighbors tôn trọng quyền con người của những người trong cộng đồng đang phải chịu cảnh đói nghèo, thảm họa, áp bức; đồng thời, giúp họ có khả năng sống tự lực và lấy lại hi vọng trong cuộc sống.